Sertifiseringer – miljøledelse på 1-2-3

MobManAS tilbyr skreddersydd bistand over hele landet med utgangspunkt i unik kompetanse innen HMS, bærekraft, ledelse og miljø.

Mange bedrifter innser at det er lurt å jobbe langsiktig med miljø og kvalitet. Etableringen av et ledelsessystem sikrer at ressurseffektivitet er en del av bedriftens kontinuerlige forbedringsarbeid.

Vi tilbyr markedets mest kostnads- og effektive metode for å innføre ledelsessystem. Nå er det mulig å innføre miljøledelse på en enkel måte. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, en pedagogisk og tilnærming.

Sertifiseringsprosesser har tradisjonelt tatt tid og kostet mye, både i form av egeninnsats og konsulenthonorar. Men når konsulenten er ferdig, forsvinner ofte også spisskompetansen. Derfor tilbyr MobMan nå et eget opplegg som gjør virksomheten i stand til å innføre system og klargjøre til sertifisering på 1-2-3.

Konseptet egner også for klynger eller når flere i samme bredrift gjennomfører.

Be om tilbud – vi garanterer at du blir overrasket

Tre veier til mål

1. Start – Grunnleggende krav som alle bedrifter bør oppfylle.

Vi gir en vurdering av om bedriften oppfyller myndightetskrav. Vi bistår med å få på plass en handlingplan og strategi for det videre arbeidet. Vi gir også innføring i de andre nivåene, 2 og 3, før man eventuelt velger veien videre. STARTgjennomføres i løpet av ca. 3 til 5 timer, og inkluderer en dokumentgjennomgang i henhold til vårt konsept «HMS-sjekk».

2. Miljøfyrtårn – Et offisielt, norsk sertifikat

Det er et handlingsprogram og samtidig et ledelsessystem hvor bedriftene gjennomfører en kartlegging og lager en handlingsplan for å innfri spesifike krav og kriterier. Kravene skal tilfredsstilles før en virksomhet sertifiseres. Sertifiseringen er praktisk og en lavere gjennomføringsterskel enn feks. ISO. En Miljøfyrtårn-bedrift som vil gå videre mot andre sertifiseringer, som ISO 14001, 90001 eller 50001, har et meget godt grunnlag.

3. ISO – Internasjonale standarder

For bedrifter som vil bygge opp et styringssystem for kvalitet (90001), miljø (14001) og energi (50001) i sin organisasjon. Først kartlegges ulike faktorer, for så å fastslå hvilke som er vesentlige og hvilke forbedringstiltak som er aktuelle. Det kreves at virksomheten arbeider kontinuerlig å bli bedre. Standardene krever ikke at bedriften har gjennomført store tiltak før sertifisering, men at man har en plan for hvordan man skal bli bedre fremover. Minimumskravet er at man oppfyller krav i lover, forskrifter og eventuelle krav fra kunder og/eller myndigheter. Utover minimumskravene utvikler hver bedrift seg fra nivået de er på ved sertifisering.

Hva sier en kunde

«Må innrømme jeg så innmari mørkt på denne oppgaven i starten og gledet meg ikke, men du verden så artig og lærerikt det har vært! Gleder meg til å fortsette hverdagen med Miljøfyrtårn godt implementert i de daglige rutinene. Tusen takk for innspill og hjelp underveis Rune!»


Kontakt

Telefon: +47 90025168
E-post: rune@mobman.no